Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ján Mózer MJ Rozvrh
Riaditeľ
Triedny učiteľ: IV.A
Kabinet: Riaditeľňa
mozer@uat.sk
 
 
Mgr. Viera Zavarčíková ZV Zriaďovateľka a GR
uat@uat.sk
 
 
Mgr. Ivana Korenková IK Rozvrh
Zástupkyňa
korenkova@uat.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Ondrejová ĽO Rozvrh
Zástupkyňa
ondrejova@uat.sk
 
 
Mgr. Jana Šifrová KJ Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. arch. Jaroslav Baran BJ Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Klasická animácia 1
jaro.baran27@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Soňa Bergendiová SB Triedna učiteľka: IV.A
Kabinet: 3.A
bergendiova@uat.sk
 
 
Mgr. Dušan Blahút, PhD. BD Rozvrh
Učiteľ
blahut@uat.sk
 
 
Mgr. Matúš Blšťák BM Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
Mgr.Art. Tomáš Danay TD Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Počítačová animácia 2
danay@uat.sk
 
 
Ján Drobný DJ Učiteľ
Kabinet: Počítačová animácia 1
drobny@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Lukáš Freytag LF Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Voľná kresba II.
freytag@uat.sk
 
 
Mgr. Erika Gerbócová EI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
ivanova@uat.sk
 
 
Mgr. Lucia Halimovič LH Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
supolikova@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Simona Hojsíková HS Rozvrh
Učiteľka
simona.hojsikova@gmail.com
 
 
Ing. Karol Holubčík HK Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Klasická animácia 1
griffel@nextra.sk
 
 
Mgr. Zuzana Hubáčová ŠZ Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk - gramatika
Kabinet: 4.B
zstochmalova@gmail.com
 
 
PaedDr. Veronika Chovancová VCh Učiteľka
veronika.chovancova@centrum.sk
 
 
Ing. Štefan Kováčik ŠK Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Počítačová animácia 1
kovacik@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Martin Král MK Rozvrh
Triedny učiteľ: I.PMŠ
Triedny učiteľ: II.PMŠ
Vedie krúžok: Voľná kresba I.
kral@uat.sk
 
 
Mgr. Silvia Kramáriková KS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk - konverzácia
Kabinet: 3.A
kramarikova@uat.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kubešová ZK Rozvrh
Učiteľka
kubesovazuzana@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Štefan Kubovič Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Internetový časopis - CREATE
Kabinet: Počítačová animácia 3
kubovic@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Ivana Kvaššayová Rozvrh
Učiteľka
ivana.kvassay@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Lazárová LK Rozvrh
Učiteľka
lazarova@uat.sk
 
 
Mgr. Veronika Mátéová VM Učiteľka
mateova@uat.sk
 
 
Bc. Matej Mazák MM Rozvrh
Učiteľ
matejmazak@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Paliatka TP Rozvrh
Učiteľ
paliatka@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Peter Pokorný PP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Proner Rozvrh
Učiteľ
jan.proner@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Daniela Schredlová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
schredlova@uat.sk
 
 
Mgr. Peter Slamka PS Rozvrh
Učiteľ
slamka@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Róbert Szaboó, PhD. SR Rozvrh
Učiteľ
szaboo@uat.sk
 
 
Eleonóra Šafariková še Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eleonóra Šmídová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
smidova@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Simona Vlkovič Schurdáková Učiteľka
simona.schurdak@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Vodičková MV Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Kabinet: 1.B
pudelkova@uat.sk
 
 
Mgr.Art. Matúš Zajac MJ Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Foto ateliér
zajac@uat.sk

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
  • +421 2 6241 1668

Fotogaléria