Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1.A 1.A 0 I.A
  1.B 1.B 0 Mgr. Monika Vodičková
I.B
  2.A 2.A 0 II.A
  2.B 2.B 0 II.B
  3.A 3.A 0 Mgr.Art. Soňa Bergendiová
Mgr. Silvia Kramáriková
III.A
  3.B 3.B 0 III.B
  4.A 4.A 0 IV.A
  4.B 4.B 0 Mgr. Zuzana Hubáčová
IV.B
  Ateliér odevného dizajnu AOD 0
  Č-B komora ČB 0
  Figurálne kreslenie FIK 1 0
  Foto ateliér FA 0 Mgr.Art. Matúš Zajac
  Klasická animácia 1 KRKA 1 0 Ing. arch.Jaroslav Baran
Ing. Karol Holubčík
  Klasická animácia 2 KRKA 2 0
  Klasická animácia 3 KRKA 3 0
  Motion-Capture MOCAP 0
  Nahrávacie štúdio 0
  Počítačová animácia 1 PA 1 14 Ján Drobný
Ing. Štefan Kováčik
  Počítačová animácia 2 PA 2 16 Mgr.Art. Tomáš Danay
  Počítačová animácia 3 PA 3 16 Mgr.Art. Štefan Kubovič
  Počítačová animácia 4 PA 4 19
  Počítačová animácia 5 PA 5 17
  Počítačová animácia 6 PA 6 17
  Riaditeľňa 0 Mgr. Ján Mózer
  Športová hala ŠH 0 Rozvrh
  Výtvarná príprava 1 VYP 1 0 Rozvrh
  Výtvarná príprava 2 VYP 2 0 Rozvrh
  Výtvarný ateliér FIK 2 0

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
  • +421 2 6241 1668

Fotogaléria